Szkoła Podstawowa 
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
W Milanowie
;

 
 
           W tym dziale można zapoznać się z różnymi dokumentami, regulującymi bieżącą pracę szkoły.
 
Wszystkie dokumenty szkolne są także do wglądu zainteresowanych w bibliotece szkolnej.
 
  
 


 
Zmiany po 01.09.2017 r.


  Statut Szkoły Podstawowej w Milanowie -t.j. obowiązuje od 31.10.2019 r. 
  
                                                                                                  
  30.08.2019 (zmieniono w statucie ZMIANY)
                                                                                                      
                                                                                                          29.10.2019 (zmieniono w statucie ZMIANY)
                                                                                                                09.01.2020 (zmieniono w statucie ZMIANY)
                                                                                                                                                                                                                      
                                                       09.01.2021 (zmieniono w statucie ZMIANY)
                                            
  Wymagania edukacyjne, sposoby oceniania - od roku szkonego 2020-2021
 Wymagania edukacyjne, sposoby oceniania - do roku szkolnego 2019-2020

 
 
  Regulamin egzaminów poprawkowych zmiana po 01-09-2020 
 
Archiwalne - przed 1.09.2017 r.